آشنایی با اشتباهات دوران آشنایی

2020-02-04T21:21:41+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

اشتباهات دوران آشنایی ازدواج موفق پایه و بنیانی عالی برای ایجاد خانواده ای شاد و مستحکم است و اشتباهات دوران آشنایی ممکن است ازدواج را از بین ببرد. هیچ چیزی در جهان نمی تواند زندگی انسان ها را شاداب تر و بهتر کند مگر افزایش ازدواج های موفق. دیوید میشل فرآیند آشنایی پیش از ازدواج از [...]