آموزش حرف شنوی در کودکان

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۲۵:۴۵By |فرزندپروری|

اما اكثر ما در تعیین حد و مرز برای كودكانمان مهارتی نداریم. زیاد صحبت می كنیم ، بسیار عاطفی برخورد می كنیم و نمی توانیم به طور واضح منظور خود [...]