آیا احساس تنهایی می کنید؟

۱۳۹۸/۸/۳ ۲۱:۰۷:۰۲By |درمان های روانشناسی|

تنهایی به خودی خود یک مشكل سلامت روان محسوب نمی شود؛ اما اغلب در كنار عوامل دیگر مشكل ساز می شود. تنهایی منجر به افسردگی، و افسردگی تنهایی را گسترش [...]