خرج کردن جامعه پسندانه و کسب شادی

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۱:۳۹:۵۴By |مثبت‌اندیشی|

خرج کردن جامعه پسندانه، پرداختن پول برای کمک به دیگران تعریف شده است. کشف این موضوع که منافع احساسی ناشی از خرج کردن جامعه پسندانه، حتی در کشوهای فقیر نیز [...]