حس مالکیت در کودکان و برخورد با آن

۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰:۴۹:۵۶By |روان‌شناسی کودک|

حس مالکیت در کودکان یکی از موضوعاتی که برای کودکان و والدین چالش برانگیز است، حس مالکیت در کودکان است. خیلی از مواقع کودک نسبت به اسباب بازی خود احساس [...]