چرا جذب کسانی که ما را نمی خواهند می شویم؟

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۱۷:۰۱By |عشق، جوانان و ازدواج|

  اكثر افراد از دختران و پسران بد خوششان می آید! چرا ما با اینكه می دانیم یك رابطه ای برای ما آسیب رسان است، باز هم بدنبال افرادی كه [...]