درباره خانواده درمانی

۱۴۰۱/۴/۱۲ ۳:۲۱:۲۳By |روان‌شناسی خانواده|

درباره خانواده درمانی و روانشناسی خانواده درباره خانواده درمانی میتوان گفت که علائم فرد را در زمینه بزرگ تر یعنی خانواده، مورد بررسی قرار می دهد. بدون شناخت گروه بزرگ [...]