پاسخ به سوال کودکان در رابطه با مرگ

۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۵:۲۹:۵۱By |روان‌شناسی کودک|

توضیح مرگ به کودکان می‌توانید از مرگ برگ‌های درختان در زمستان بگویید تا مفهوم مرگ برایش قابل درک‌تر شود و این یک امر طبیعی است نه یک مساله ترسناک. نحوه [...]