روانشناسی موسیقی و طبقه بندی تم های موسیقی

۱۳۹۸/۹/۱۱ ۳:۵۵:۰۰By |روانشناسی شناختی|

هر ملودی و موسیقی بر حسب ترکیب اصوات و فواصل موجود در آن، احساسات خاصی را به شنونده منتقل می سازد. برخی از ملودی ها غمگین و حزین، برخی ملایم [...]