خلاقیت نشانه های کودکان خلاق

۱۳۹۹/۱/۲۴ ۱۱:۰۹:۱۶By |روان‌شناسی کودک|

کودکان خلاق خلاقیت توانایی ای است که افراد به واسطه ی آن درباره ی مسائل با شیوه های تازه و غیرمعمول فکر می کنند و به راه حل های ناب [...]