شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

آیا شما وسواسی هستید؟

2020-08-16T13:41:58+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

وسواس جز اختلالات اضطرابی و استرس است. اگر شما وسواس دارید یا فرد وسواسی هستید معمولا افکار وسواسی و رفتارهای اجباری دارید. این افکارها و رفتارها وقت گیر، پریشان کننده و در روند زندگی عادی شما اختلال ایجاد می کند. یک فکر وسواسی، یک فکر یا تصویری است که به طور مکرر به ذهن شما می [...]