نظریه ذهن چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

2019-12-02T09:07:14+03:30By |روانشناسی شناختی|

تعریف بسیار ساده و کلیدی نظریه ذهن یا همان تئوری ذهن عبارت است از: "توانایی ذهن خوانی" تئوری ذهن همان چیزی است که با آن، شما رفتار فرد مقابل را متوجه می شوید و با حالات وی آشنا می شوید. مثال عینی برای تئوری ذهن من به عنوان یک انسان یک سری آرزو ها، باور ها، [...]