شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

چند کلمه حرف حساب در رابطه با خلاقیت

2019-12-10T13:26:51+03:30By |روان‌شناسی کودک|

خلاقیت در کودکان این اولین باری است که مستقیم و بی‌واسطه با هم درباره خلاقیت حرف می‌زنیم، بدون واسطه‌ی تحقیقات یا ترجمه مقالات. وقتی به این موضوع فکر می‌کردم که قرار است در این چند خط راجع به چه چیزی صحبت کنیم، به 2 نتیجه رسیدم. اول اینکه این نوشته می‌تواند راجع به دغدغه‌هایمان باشد که [...]

موانع شکوفایی خلاقیت در کودکان

2019-04-28T19:40:07+04:30By |روان‌شناسی کودک|

خلاقیت اجبار به همنوایی: اگر فرزندان به اطلاعات و دنباله روی از روش های متداول و قواعد خشک و انعطاف ناپذیر مجبور و ملزم باشند، به طور چشمگیری خلاقیت در آنان نقصان می یابد. والدین مسلط و قدرت طلب، معلمان و مدیرانی که نظم و انضباط افراطی را بر بچه ها تحمیل می کنند، [...]

خلاقیت نشانه های کودکان خلاق

2020-04-12T15:39:16+04:30By |روان‌شناسی کودک|

کودکان خلاق خلاقیت توانایی ای است که افراد به واسطه ی آن درباره ی مسائل با شیوه های تازه و غیرمعمول فکر می کنند و به راه حل های ناب و منحصر به فرد می رسند. افراد خلاق در هنر موفق هستند، سوال های تازه طرح می کنند، اندیشه های شان در ابتدا غیرمعمول به نظر [...]