شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

تئوری انتخاب وکودکان

2019-12-30T18:32:17+03:30By |روان‌شناسی کودک|

تئوری انتخاب کودکان اغلب نافرمانند و والدین درمی یابند تنها زمانی که با آن ها درگیر می شوند و به آن ها امر و نهی می کنند، کودکان وادار به اطاعت کردن می شوند. تئوری انتخاب به والدین توصیه می کند که کاملا مشاجره با کودکان شان در مورد فرمانبرداری و اطاعت راکنار گذاشته و ضمنا [...]

اعتیاد مثبت – تغییر در عادات رفتاری

2019-10-31T14:36:37+03:30By |درمان های روانشناسی|

کتاب «اعتیاد مثبت»، نوشته‌ ی ویلیام گلاسر است... در این کتاب، ویلیام گلاسر، بحث خود را اینگونه شروع می‌کند: «قسمت عمده‌ ای از نوشته‌ ها، تحقیقات و افکار و بحث‌ های ما، در خصوص جنبه‌ های منفی اعتیاد بوده است.» همه چیز بستگی به ما دارد او معتقد است که درد و رنج و غمگین بودن، [...]