شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

هیجانات و منطق عشق

2019-06-02T12:40:56+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

اولین اظهار عشق مانند شكستن یك سد است، چرا كه انبوه هیجانات و امیال نهفته در پشت این سد می تواند عواقب مختلف و ناشناخته ای به همراه داشته باشد. اظهار عشق می تواند واكنش پذیرای او را به همراه داشته و یا محبوب را فراری دهد. اظهار عشق پرده ها را فرو می ریزد؛ پرده [...]

اظهار عشق خواستگاری نیست!

2020-02-05T21:08:17+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

اظهار عشق اظهار عشق بیان عشق است بیان علاقه و بیان اشتیاق به نزدیك شدن، سنجیدن و آشنایی است. اظهار عشق آغاز آشنایی است، در آشنایی است كه خواستگاری انجام می‌شود و یا نمی‌شود. بسیاری در جامعه ما اظهار عشق را با خواستگاری یكسان می‌دانند اما هنگامی كه از عشاق در این باره می‌پرسیم این دو [...]