اظهار عشق خواستگاری نیست!

۱۴۰۲/۶/۲۲ ۱۱:۴۷:۵۰By |عشق، جوانان و ازدواج|

اظهار عشق اظهار عشق بیان عشق است بیان علاقه و بیان اشتیاق به نزدیك شدن، سنجیدن و آشنایی است. اظهار عشق آغاز آشنایی است، در آشنایی است كه خواستگاری انجام [...]