اضطراب جدایی و نشانه های آن در نوزادی!

2019-10-13T16:13:55+03:30By |اختلالات بالینی کودکان|

اضطراب جدایی در کودکان اضطراب جدایی در کودکان اختلالی است که زمان شروع آن ۸ ماهگی است. البته این نوع از اضطراب در این سن را نمی‌توانیم اختلال به حساب آوریم بلکه فرآیند طبیعی در روند رشدی کودکان است که در صورت برقراری روابط عاطفی مثبت و ایجاد دلبستگی میان مادر و کودک این اضطراب برطرف [...]