اضطراب اختگی و مدیریت مردان

۱۴۰۲/۶/۲۹ ۱۰:۲۴:۱۸By |آموزش زناشویی, عشق، جوانان و ازدواج|

اضطراب اختگی در مردان اولین چیزی که بایستی درباره ی مردان درک شود، ترس اوست. مهم ترین و بزرگترین ترس مرد از اخته شدن است، هم از لحاظ جسمی و [...]