چه زمانی به دختر نوجوانم اجازه اصلاح موهای بدن را بدهم

۱۳۹۹/۸/۱۰ ۱۹:۳۲:۵۴By |فرزندپروری|

اصلاح موهای بدن نوجوانان آیا باید به دختر نوجوانم اجازه اصلاح موهای بدن را بدهم؟ این سؤال متداولی است که والدین دختران نوجوان دارند. زود نیست؟ موهای بدنش ضخیم تر [...]