شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

اهمیت هویت اجتماعی در کودکان

2020-02-17T10:14:13+03:30By |روان‌شناسی کودک|

هویت اجتماعی در کودکان دوران کودکی دوره مهمی از رشد اجتماعی است، به خصوص در شکل گیری هویت اجتماعی ، یا اینکه بر اساس وابستگی های گروهی، احساس کند چه کسی است. برای برخی از کودکان، نحوه احساس آن ها نسبت به خودشان و هویت اجتماعی آنها ممکن است باعث آسیب پذیری آنها در برابر افسردگی [...]

روند شکل گیری بازی های اجتماعی در کودکان

2019-12-23T17:16:14+03:30By |روان‌شناسی کودک|

بازی های اجتماعی بازی های اجتماعی برای اجتماعی شدن کودکان مهم هستند. از طریق بازی های اجتماعی نحوه برقراری روابط اجتماعی و دوست پیدا کردن را می توان به کودکان آموزش داد. بازی های اجتماعی مناسب کودکان در سنین مختلف  * کودکان تا ۲ سالگی کودکان تا ۲ سالگی درکنار هم بازي مي کنند و ممکن [...]

راهکارهایی برای اجتماعی بارآوردن کودکان

2019-12-25T15:40:19+03:30By |روان‌شناسی کودک|

اجتماعی بارآوردن اجتماعی بارآوردن کودکان بسیار حائز اهمیت است. زندگی همه ما در ارتباط با انسان‌های دیگر معنا می‌شود؛ نمی‌توان منکر آن شد که انسان‌ها در زندگی به یکدیگر وابسته هستند. اما این ارتباط زمانی به درستی برقرار می‌شود که انسان، راه‌های درست این ارتباط‌گیری را بشناسد. سن مناسب اجتماعی بارآوردن بهترین زمان برای اجتماعی بارآوردن [...]