راه هایی برای ارتباط غیرکلامی

ارتباطات غیر کلامی

مهارت های ارتباطی موثر می توانند هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه ای به شما کمک کنند. با اینکه مهارت های ارتباطی کلامی و نوشتاری بسیار مهم هستند، تحقیقات نشان داده است که رفتارهای غیر کلامی درصد زیادی از روابط بین فردی روزمره ما را تشکیل می دهد.

شما چگونه می توانید مهارت های ارتباطی غیر کلامی تان را بهبود بخشید؟ راه کارهایی که در ادامه می آیند در شناسایی علایم غیر کلامی دیگران به شما کمک می کنند و توانایی شما را در برقراری ارتباط موثر بالا می برند.

۱-به علایم غیر کلامی توجه کنید.

افراد به روش های مختلفی با اطلاعات ارتباط برقرار می کنند، بنابراین به چیزهایی مثل تماس چشمی، ژست، وضعیت قرار گرفتن بدن ، حرکات بدن و تن صدا توجه کنید. تمام این علایم می توانند اطلاعات مهمی را که قابل گفتن نیستند، منتقل کنند.

با توجه بیشتر به رفتارهای غیرکلامی دیگران، توانایی های غیر کلامی شما بهبود خواهد یافت.

۲- رفتارهای ناهمخوان را جست و جو کنید.

اگر حرفهای یک نفر با رفتارهای غیر کلامی او هماهنگ نبود، شما باید توجه دقیقی به آن کنید. برای مثال، ممکن است کسی به شما بگوید که خوشحال است، درحالی که اخم کرده و به زمین خیره شده است.

تحقیقات نشان داده اند زمانی که واژه ها با علایم غیر کلامی هماهنگ نیستند، افراد تمایل به نادیده گرفتن آنچه گفته شده است دارند و بجای آن بر تجربه های غیرکلامی خلق، افکار و هیجانات تمرکز می کنند.

۳-وقتی که صحبت می کنید بر تن صدایتان متمرکز شوید.

تن صدای شما اطلاعات زیادی را منتقل می کند، از شور و شوق گرفته تا بی علاقگی و خشم. توجه کنید به اینکه چطور تن صدای شما پاسخدهی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد و سعی کنید از تن صدایتان برای تاکید بر ایده هایی که می خواهید منتقل کنید، استفاده کنید. برای مثال اگر می خواهید علاقه واقعیتان به چیزی را نشان دهید، اشتیاقتان را با یک تن صدای متحرک نشان دهید.

۴-ارتباط چشمی خوبی برقرار کنید.

وقتی افراد به چشم های دیگران نگاه نمی کنند، ممکن است به نظر بیاید که طفره می روند یا چیزی را پنهان می کنند. از سوی دیگر تماس چشمی زیاد، ممکن است خصمانه یا تهدید آمیز باشد.

در حالی که تماس چشمی بخش مهمی از ارتباط است، بخاطر داشته باشید که تماس چشمی مناسب به معنی خیره شدن مدام به چشم های دیگران نیست. بعضی از گزارش ها تماس چشمی را مناسب می دانند که ۴ یا ۵ ثانیه طول بکشد.

۵-درباره علایم غیر کلامی سوال کنید.

اگر درباره علایم غیر دیگران گیج شدید، سوال کنید. یک ایده خوب این است که تعبیرتان از آنچه که گفته شده را تکرار کنید و تقاضای شفاف سازی کنید.

۶-برای موثرتر و معنی دار تر کردن ارتباط تان از علایم استفاده کنید.

همانطور که گفته شد، برای انتقال یک پیام ارتباط کلامی و غیر کلامی با هم کار می کنند. شما می توانید ارتباط کلامی خود را با استفاده از زبان بدن بهبود ببخشید. این امر مخصوصا زمانی بسیار مفید است که برای یک گروه بزرگ سخنرانی می کنید.

۷-به علایم بصورت یک مجموعه نگاه کنید.

یک ژست به تنهایی ممکن است معانی زیادی داشته باشد یا اصلا معنی خاصی نداشته باشد. کلید درک دقیق رفتار غیر کلامی، جست و جوی مجموعه ای از علایم است که یک نقطه نظر مشترک را تقویت می کند. اگر شما تنها بر یک نشانه از میان چندین نشانه تاکید کنید، احتمالا دچار یک نتیجه گیری غیر دقیق خواهید شد.

۸-وقتی با دیگران ارتباط برقرار می کنید.

همیشه موقعیت و زمینه ای که ارتباط در آن رخ می دهد را بررسی کنید. بعضی موقعیت ها نیاز به رفتار های رسمی دارند که ممکن است در هر موقعیت دیگری به شکل متفاوتی تفسیر شود. بررسی کنید که آیا رفتارهای غیر کلامی برای زمینه ای که بکار رفته است مناسب است یا نه. اگر به دنیال بهبود روابط غیر کلامیتان هستید، بر روش هایی تمرکز کنید که علایم شما را با سطح رسمیت مورد نیاز موقعیتتان هماهنگ می کند.

۹-توجه کنید که ممکن است علایم بد تعبیر شوند.

به گفته برخی، محکم دست دادن نشان دهنده شخصیت قوی و ضعیف دست دادن نشان دهنده صبر و شکیبایی است. این مثال نشان می دهد که احتمال دارد علایم غیر کلامی بد تعبیر شوند. شل دست دادن ممکن است نشان دهنده چیز دیگری مثل آرتروز باشد. همیشه به یاد داشته باشید، که به دنبال مجموعه رفتارها باشید. رفتار کلی یک شخص بیش از یک ژست خاص به ما اطلاعات می دهد.

۱۰-تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید.

به نظر می رسد برخی افراد، دارای استعداد خاصی در زمینه استفاده موثر از روابط غیر کلامی و تفسیر علایم دریافتی از دیگران هستند. این افراد می توانند دیگران را پیش بینی کنند.

در حقیقت شما می توانید این مهارت را با متمرکز کردن توجه تان روی رفتار غیر کلامی و تمرین انواع مختلف روابط غیر کلامی با دیگران ایجاد کنید. شما می توانید با توجه کردن به رفتارهای غیر کلامی و تمرین مهارت هایتان، توانایی های ارتباطیتان را بطور چشمگیری بهبود ببخشید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب