از آنجا که یونان باستان به نظریه پردازان حافظه شناخته شده اند، تیم دارت مورث و پرینستون، با استفاده از زمینه هایی از مناظر، صداها، بوها و غیره، به ساماندهی و بازیابی خاطرات پرداختند.

روش کار تیم دارت مورث و پرینستون

آن ها افراد را تحت عکس برداری MRI قرار دادند تا افکار مربوط به زمینه های خاطرات را پیگیری کنند؛ به این صورت که تصاویری از صحنه های فضای باز، مانند جنگل ها، کوه ها و سواحل را به آن ها نشان دادند و بعد دو لیست، با کلمات تصادفی در اختیار آن ها قرار دادند. بعد از به یادسپاری لیست اول، لیست دوم را به آن ها ارائه دادند.

یادگیری های جدید و فراموشی

این تیم تحقیقاتی امیدوار بودند، افرادی که کلمات مرتبط به تصاویر را مطالعه کردند، با پس زمینه تصاویر یا متن یا افکار مربوط به عکس ها، گرایش به انتخاب صحیح داشته باشند.

آن ها از طریق FMRI، قصد دنبال کردن افکار مربوط به تصاویر را داشتند که با انجام آن، دریافتند که در طول دیدن تصاویر، افکاری در ذهن افراد آشکار می شود. بعد در زمان یادآوری، شرکت کنندگان اعلام کردند که کلمات پراکنده را بیشتر از کلمات مربوط به تصاویر، فراموش کرده اند.

FMRI نیز نشان داد بخشی را که افراد می گویند فراموش کرده اند، به طور ناگهانی در همان لحظه در مغز آن ها هیجان و تحرکی دیده می شود؛ اما با تاکید محققان بر یادآوری، تحرکی در مغز دیده نمی شود. علاوه بر این، محققان شاهد بودند افرادی که آن هیجان و تحرک را در FMRI داشتند، فرآیند فراموشیشان راحت تر است.

دو نتیجه مهم این تحقیق

این تحقیق دو نتیجه مهم دارد:

  1. اول اینکه افراد با یادگیری های جدید، می توانند اطلاعات گذشته را فراموش کنند. این موضوع در مواقعی یک شکست است و در مواقعی دیگر مفید است؛ مانند در PTSD یا اطلاعات منسوخ. زمانی که مطالعه ما یک مکانیسم را در پیش بگیرد، این پروسه را خواهد داشت.
  2. نتیجه مهم دیگر که دقیق و ظریف است، به این شرح است: شناسایی پایه های عصبی مربوط به اطلاعات متنی بسیار دشوار است؛ بنابراین ردیابی بازنمایی های عصبی از این موارد، بسیار چالش برانگیز است؛ چرا که ما تنها یک اندازه گیری از یک زمینه خاص داریم و نمی توانیم کامپیوتر را جوری آموزش دهیم که آنچه به متن شبیه است را در مغز تشخیص دهد.

این تحقیق با استفاده از FMRI بازنمودهای ذهنی مرتبط به تصویر لحظه به لحظه را پیگیری کرده است که یادگیری جدید و قبلی را بررسی کند و با ارائه لیست های کلمات، به صورت مغرضانه در یادآوری تصاویر و کلمات مرتبط اختلال ایجاد کند.

 

منبع:

Dartmouth College

Come to think of it or not: study shows how memories can be intentionally forgotten

۲۰۱۶ June 16

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب