هدایت افکار منفی و اضطراب زا دشوار است…

اینکه ذهن شما افکار سفت و سختی را نشخوار کند دشوار است:

 • من باید سریع کار کنم.
 • من باید فعال تر باشم.
 • من هرگز نباید چنان حرفی می زدم.
 • من نباید چنان اشتباهی می کردم.
 • من باید بهتر باشم.

راهکارها

بسیار دشوار است وقتی ذهن شما درگیر افکار افسرده می شود:

 • من هرگز شغل مناسبی پیدا نخواهم کرد.
 • تلاش بی فایده است.
 • من یک بازنده ام.

بسیار دشوار است وقتی ذهن شما فاجعه سازی می کند:

 • اگر اشتباه کنم چه می شود؟
 • اگر شغلم را از دست بدهم چه می شود؟
 • اگر نتوانم کرایه خانه را بدهم چه می شود؟
 • اگر همسرم مرا ترک کند چه می شود؟

این موضوع بسیار مهم است، چون بعد از مدت اندکی، ما این افکار را به عنوان حقایق مسلم تفسیر می کنیم. به طور طبیعی ما فرض می کنیم افکاری که در ذهن ما می چرخند، صحیح هستند؛ اما اغلب اینطور نیست. آن ها اغلب اضطراب و افسردگی ما را افزایش می دهند. آن ها اغلب بر اساس داستان هایی که دیگران برای ما می سازند یا عقاید و اطلاعات محدود خودمان هستند.

پنج شیوه برای داشتن ذهنی آرام و هدایت افکار

در زیر، پنج شیوه برای داشتن ذهنی آرام در جهت سازگاری سالم با افکار منفی و اضطراب زا، آورده شده است:

    ۱- آگاهی از افکار

بسیار مهم است به یاد آورید که شما افکارتان نیستید. شما افکاری دارید، ولی شما هزاران فکری که در ذهنتان می گذرد، نیستید. شما می توانید به جای اینکه گرفتار افکار غیر سودمند و اعتقاد عمیق به آن ها شوید، فقط نسبت به آن ها آگاهی پیدا کنید.

دفعه بعدی که نقاد درون شما شروع به غرش کرد، چندین نفس عمیق بکشید. سپس آرام و مکرر با خود زمزمه کنید: “من آگاهم.” همچنین می توانید این را هر روز تمرین کنید.

    ۲- رها کردن منفی گرایی

به چندین فکر منفی که شما را آزار می دهد، بیندیشید. تصور کنید کنار یک رود خانه نشسته اید. یک فکر منفی را روی یک برگ که به سوی پایین دست می رود، قرار دهید. به برگی که می رود نگاه کنید. چند دقیقه آرام بنشینید. اگر فکر منفی دیگری به سراغتان آمد، آن را روی یک برگ دیگر قرار دهید. سپس برگ شناور را تماشا کنید. به فاصله بین خودتان و رشد آن افکار توجه کنید. در احساس آزادی برای حرکت فرو بروید. مراقبه خود را با لبخند و گفتن ” من آگاهم” تمام کنید.

هدایت افکار

    ۳- چشیدن طعم آرامش

یک راه دیگر برای هدایت افکار آشفته، تمرکز عمدی بر چیز های خوشایند است. یکی از این تمرین ها خیره نگاه کردن است. این تمرین توجه شما را متمرکز و ذهن شما را آرام می کند؛ مخصوصا زمانی که به طور مرتب انجام شود.

برای انجام این تمرین در جای آرامی بنشینید. یک شمع در مقابل چشمانتان با فاصله اندکی قرار دهید. شمع را روشن کنید و حدود یک دقیقه به آرامی به آن خیره شوید. سپس چشمانتان را ببندید. برای یک دقیقه یا بیشتر شعله شمع را بین دو ابروی خود تصور کنید. این عمل را یک یا دو بار دیگر تکرار کنید. هر بار سعی کنید این تصویر سازی کمی بیشتر طول بکشد. مراقبه خود را با گفتن این جمله پایان دهید: “ذهن من به آرامی شعله شمع است.”

    ۴- جست و جوی یک ذهن روشن

این یک تمرین دیگر برای آگاهی از افکار است. افکار می آیند و می روند، و ذهن وسیع شما باقی می ماند. افکارتان را مشاهده کنید و اجازه بدهید که بروند.

با متمرکز کردن توجه تان، بر نقطه وسط دو ابرو شروع کنید. تصور کنید با چشم سومتان نفس می کشید. وقتی حواستان پرت می شود، به خودتان بگویید: “فکر کن.” سپس تصور کنید افکارتان مثل یک ابر در حال عبور در آسمان است. دوباره توجه تان را بر چشم سومتان متمرکز کنید. این تمرین را برای ۱۰ یا ۲۰ دقیقه انجام دهید. مراقبه خود را با گفتن : “ذهن من مثل یک آسمان پاک و روشن است” کامل کنید…

    ۵- آرامش را تجربه کنید

در پس افکار شما، هوشیاری بی نهایتی هست. افکارتان را به جهان بیرون بدهید و ذهنتان را خالی کنید. برای تمرین این مراقبه، “حاشیه یک رودخانه را تصور کنید، آب توسط خورشید تبخیر می شود، آتش در آسمان پراکنده می شود، جو در فضا حل می شود، فضا توسط ذهن جذب می شود و ذهن شما با بی نهایت یکی می شود.” برای دقایقی آرام بنشینید. برای تکمیل تمرینتان بگویید: “من آرامش را تجربه می کنم و آرامش درونی را می شناسم.”

ذهن ما افکار سفت و سخت، اضطراب زا و بدبینانه را ایجاد می کند؛ اما این را بخاطر بسپارید که شما جدا از این افکار استرس زا هستید. در طی زمان، با تمرین، شما می توانید خودتان را آموزش بدهید تا این افکار را مشاهده کنید و اجازه بدهید که بروند. با گذشت زمان شما می توانید به خودتان آموزش بدهید تا ذهن آرامی را پرورش دهید…

 

مونا سفرچی ــ دپارتمان روانسنجی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب