هنر درمانی چيست؟Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Oct 21Rating: 5.0هنر درمانی چيست؟ممکن است تعجب کنيد که بدانيد هنر می تواند به عنوان يک ابزار مؤثر در درمان بيماری های ذهنی، به کار رود. هنر چه نقشی می تواند در روان‌ درمانی داشته باشد؟ هنر به عنوان يک رسانه بيانگر، می تواند به بيماران در برقراری ارتباط، غلبه بر استرس و کشف جنبه‌ های مختلف شخصيتشان کمک کند. در روان‌ شناسی، استفاده از روش‌ های هنری، برای درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روانی، «هنر درمانی» نام دارد.

ممکن است تعجب کنيد که بدانيد هنر می تواند به عنوان يک ابزار مؤثر در درمان بيماری های ذهنی، به کار رود. هنر چه نقشی می تواند در روان‌ درمانی داشته باشد؟ هنر به عنوان يک رسانه بيانگر، می تواند به بيماران در برقراری ارتباط، غلبه بر استرس و کشف جنبه‌ های مختلف شخصيتشان کمک کند. در روان‌ شناسی، استفاده از روش‌ های هنری، برای درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روانی، «هنر درمانی» نام دارد.

هنر درمانی چه کاری انجام می دهد؟

هنر درمانی، تکنيک‌ های روان درمانی را با فرايندهای خلاقانه در هم می آميزد تا سلامت روانی و بهزيستی را بهبود بخشد. انجمن هنر درمانی آمريکا، هنر درمانی را چنين تعريف می کند:

«يک حرفه مربوط به سلامت روانی که از فرايندهای خلاقانه هنری استفاده می کند، تا سلامت و بهزيستی جسمی، روانی و هيجانی افراد را در همه رده‌ های سنی، بهبود و ارتقاء بخشد. هنر درمانی بر پايه اين اعتقاد قرار دارد که فرايند خلاقانه در خود بيانگری هنری، به مردم در حل تعارضات و مشکلات، تقويت مهارت‌ های ارتباطی، تنظيم رفتار، کاهش استرس، افزايش حرمت نفس و خودآگاهی، و به دست آوردن بينش بهتر و بيشتر، کمک می کند.»

سرمنشاء هنر درمانی

با وجودی که هزاران سال است که مردم از هنر به عنوان راهی برای بيان، ارتباط و بهبود يافتن استفاده می کنند؛ امّا هنر درمانی به صورت رسمی از ميانه‌ های قرن بيستم شکل گرفته است. پزشکان دريافتند، افرادی که از بيماری های روانی رنج می برند، غالباً خودشان را در نقاشی ها و ساير کارهای هنری بيان کرده‌ اند و اين باعث شد که به فکر استفاده از هنر، به عنوان يک راهبرد بهبودبخشی بيفتند.

از آن زمان، هنر بخش مهمی از حوزه روان‌ درمانی شده است و در برخی از روش‌ های سنجش و درمان به کار می رود…

هنر درمانی

چه موقع از هنر درمانی استفاده می شود؟

از هنر درمانی می توان برای درمان محدوده وسيعی از اختلالات ذهنی و درماندگی های روانی استفاده کرد. در بسياری از موارد، ممکن است همراه با ساير روش‌ های روان‌ درمانی، مانند گروه درمانی يا درمان‌شناختی ــ رفتاری به کار گرفته شود.

برخی شرايط و وضعيت‌ هايی که ممکن است هنر درمانی به کار گرفته شود، به قرار زيرند:

  • کودکان با ناتوانی های يادگيری
  • بالغان با استرس شديد
  • کودکانی که از مشکلات رفتاری يا اجتماعی در مدرسه يا خانه رنج می برند
  • افراد با مشکلات سلامت روانی
  • افرادی که از آسيب‌ های مغزی رنج می برند
  • کودکان يا بالغانی که در معرض رويدادهای آسيب‌ زا قرار گرفته‌ اند

 هنر درمانی چگونه عمل می کند؟

هنر درمانگر می تواند از روش‌ های متنوع و متعدد هنری، از جمله نقاشی، طراحی، مجسمه‌ سازی و کولاژ (تصوير تکّه‌کاری) در مورد بيماران، از کودک تا سالمند، استفاده کند. کسانی که دچار آسيب‌ های هيجانی، خشونت جسمی، بهره‌ کشی خانگی، اضطراب، افسردگی و ساير مشکلات روانی شده باشند، می توانند از خودبيانگری خلاقانه سود ببرند.

خدمات هنر درمانی می تواند در مدرسه، سازمان‌ های اجتماعی، بيمارستان و مراکز روان درمانی خصوصی، در دسترس بيماران باشند.

تفاوت جلسات هنر درمانی با کلاس های هنر آموزی

ممکن است کنجکاو باشيد بدانيد که جلسات هنر درمانی چه تفاوتی با کلاس‌ های معمولی هنرآموزی دارد!! در کتاب مرجع هنر درمانی نوشته کتی مالديوچی چنين آمده است:

«در اغلب جلسات هنر درمانی، تمرکز بر روی تجربيات درونی (احساسات، ادراکات و تصوّرات) خود شخص است. با وجودی که هنر درمانی ممکن است شامل يادگيری مهارت‌ ها يا تکنيک‌ های هنری گردد، امّا تأکيد به طور کلّی نخست بر ايجاد و بيان تصاويری است که از درون فرد بر می آيد، نه بر آن چيزهايی که او در دنيای خارج می بيند.»

و با وجودی که در بعضی از کلاس‌ های سنتی هنری نيز ممکن است از شما خواسته شود که از روی تصوّرات و تخيلاتتان طراحی يا نقاشی کنيد، امّا در هنر درمانی، دنيای درونی تصاوير، احساسات، افکار و ايده‌ های شما همواره در درجه اوّل اهميت قرار دارد…

 

 منبع : verywellmind

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر