ممکن است تعجب کنید که بدانید هنر می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در درمان بیماری های ذهنی، به کار رود. هنر چه نقشی می تواند در روان‌ درمانی داشته باشد؟ هنر به عنوان یک رسانه بیانگر، می تواند به بیماران در برقراری ارتباط، غلبه بر استرس و کشف جنبه‌ های مختلف شخصیتشان کمک کند. در روان‌ شناسی، استفاده از روش‌ های هنری، برای درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روانی، «هنر درمانی» نام دارد.

هنر درمانی چه کاری انجام می دهد؟

هنر درمانی، تکنیک‌ های روان درمانی را با فرایندهای خلاقانه در هم می آمیزد تا سلامت روانی و بهزیستی را بهبود بخشد. انجمن هنر درمانی آمریکا، هنر درمانی را چنین تعریف می کند:

«یک حرفه مربوط به سلامت روانی که از فرایندهای خلاقانه هنری استفاده می کند، تا سلامت و بهزیستی جسمی، روانی و هیجانی افراد را در همه رده‌ های سنی، بهبود و ارتقاء بخشد. هنر درمانی بر پایه این اعتقاد قرار دارد که فرایند خلاقانه در خود بیانگری هنری، به مردم در حل تعارضات و مشکلات، تقویت مهارت‌ های ارتباطی، تنظیم رفتار، کاهش استرس، افزایش حرمت نفس و خودآگاهی، و به دست آوردن بینش بهتر و بیشتر، کمک می کند.»

سرمنشاء هنر درمانی

با وجودی که هزاران سال است که مردم از هنر به عنوان راهی برای بیان، ارتباط و بهبود یافتن استفاده می کنند؛ امّا هنر درمانی به صورت رسمی از میانه‌ های قرن بیستم شکل گرفته است. پزشکان دریافتند، افرادی که از بیماری های روانی رنج می برند، غالباً خودشان را در نقاشی ها و سایر کارهای هنری بیان کرده‌ اند و این باعث شد که به فکر استفاده از هنر، به عنوان یک راهبرد بهبودبخشی بیفتند.

از آن زمان، هنر بخش مهمی از حوزه روان‌ درمانی شده است و در برخی از روش‌ های سنجش و درمان به کار می رود…

هنر درمانی

چه موقع از هنر درمانی استفاده می شود؟

از هنر درمانی می توان برای درمان محدوده وسیعی از اختلالات ذهنی و درماندگی های روانی استفاده کرد. در بسیاری از موارد، ممکن است همراه با سایر روش‌ های روان‌ درمانی، مانند گروه درمانی یا درمان‌شناختی ــ رفتاری به کار گرفته شود.

برخی شرایط و وضعیت‌ هایی که ممکن است هنر درمانی به کار گرفته شود، به قرار زیرند:

  • کودکان با ناتوانی های یادگیری
  • بالغان با استرس شدید
  • کودکانی که از مشکلات رفتاری یا اجتماعی در مدرسه یا خانه رنج می برند
  • افراد با مشکلات سلامت روانی
  • افرادی که از آسیب‌ های مغزی رنج می برند
  • کودکان یا بالغانی که در معرض رویدادهای آسیب‌ زا قرار گرفته‌ اند

 هنر درمانی چگونه عمل می کند؟

هنر درمانگر می تواند از روش‌ های متنوع و متعدد هنری، از جمله نقاشی، طراحی، مجسمه‌ سازی و کولاژ (تصویر تکّه‌کاری) در مورد بیماران، از کودک تا سالمند، استفاده کند. کسانی که دچار آسیب‌ های هیجانی، خشونت جسمی، بهره‌ کشی خانگی، اضطراب، افسردگی و سایر مشکلات روانی شده باشند، می توانند از خودبیانگری خلاقانه سود ببرند.

خدمات هنر درمانی می تواند در مدرسه، سازمان‌ های اجتماعی، بیمارستان و مراکز روان درمانی خصوصی، در دسترس بیماران باشند.

تفاوت جلسات هنر درمانی با کلاس های هنر آموزی

ممکن است کنجکاو باشید بدانید که جلسات هنر درمانی چه تفاوتی با کلاس‌ های معمولی هنرآموزی دارد!! در کتاب مرجع هنر درمانی نوشته کتی مالدیوچی چنین آمده است:

«در اغلب جلسات هنر درمانی، تمرکز بر روی تجربیات درونی (احساسات، ادراکات و تصوّرات) خود شخص است. با وجودی که هنر درمانی ممکن است شامل یادگیری مهارت‌ ها یا تکنیک‌ های هنری گردد، امّا تأکید به طور کلّی نخست بر ایجاد و بیان تصاویری است که از درون فرد بر می آید، نه بر آن چیزهایی که او در دنیای خارج می بیند.»

و با وجودی که در بعضی از کلاس‌ های سنتی هنری نیز ممکن است از شما خواسته شود که از روی تصوّرات و تخیلاتتان طراحی یا نقاشی کنید، امّا در هنر درمانی، دنیای درونی تصاویر، احساسات، افکار و ایده‌ های شما همواره در درجه اوّل اهمیت قرار دارد…

 

 منبع : verywellmind

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب