در یک تجزیه و تحلیل جدید، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مغز بزرگ تر به معنای داشتن ضریب هوشی (IQ) بالاتر نیست.

ساختار مغز

اهمیت ساختار مغز نسبت به حجم مغز، هنگام مقایسه گونه‌ های مختلف موجودات آشکار می‌ شود. اگر به اندازه مطلق مغز توجه شود، بزرگترین مغز متعلق به نوعی نهنگ گوشتخوار است. نتایج مشابه دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌ دهد ضریب‌ هوشی نمی‌ تواند به این عوامل بستگی داشته باشد؛ بنابراین آنچه سبب تمایز انسان هوشمند برای تفاوت در عملکرد شناختی می‌ شود، ساختار مغز است.

ساختار مغز

در انسان های هوشمند، نشانه‌ هایی وجود دارد که نشان می‌ دهد ارتباط بین ضریب هوشی و حجم مغز، چندان قابل قبول نیست.

به عنوان مثال، تفاوت در اندازه مغز زنان و مردان کاملا اثبات شده است، اما هیچ تفاوتی از لحاظ عملکرد تست جهانی ضریب هوشی بین زنان و مردان وجود ندارد.

سندروم مگالنسفالی

مثال دیگر، افراد مبتلا به سندروم مگالنسفالی (megalencephaly) هستند که در آن، حجم مغز افراد بسیار بزرگ‌ تر از اندازه عادی است؛ در حالی که ثابت شده است به طور معمول این افراد از لحاظ عملکرد در تست ضریب‌ هوشی نسبت به متوسط افراد، در سطح پایین‌ تری قرار دارند. بنابراین، به نظر می‌ رسد جنبه‌ های ساختاری مغز، در عملکرد شناختی انسان مهم‌ تر از اندازه مطلق مغز باشند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب