سازمان ها و بانک های طرف قرارداد

مشاوره رایگان روانشناسی به سازمان های طرف قرارداد با مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی اکسیر، اکسیر بزرگترین و مجهز ترین مرکز مشاوره در تهران، ارائه دهنده خدمات مشاوره و روان درمانی، طرف قرارداد با بیمه بانک ها و سازمان ها و ادارات، آماده ارائه هر گونه خدمات رواندرمانی کودک، نوجوان و بزرگسال می باشد. مشاوره رایگان روانشناسی به پرسنل و کارکنان محترم بانک ملی ، مشاوره رایگان روانشناسی پرسنل و کارکنان محترم بانک صادرات ،مشاوره رایگان روانشناسی پرسنل و کارکنان محترم بانک تجارت ، مشاوره رایگان روانشناسی پرسنل و کارکنان محترم بانک ملت ، مشاوره رایگان روانشناسی پرسنل و کارکنان محترم بانک کشاورزی و پرسنل و کارکنان محترم بانک صنعت و معدن می توانند با همراه داشتن دفترچه بیمه، به صورت رایگان از خدمات مرکز مشاوره اکسیر بهرمند شوند

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

سازمان ها و بانک های طرف قرارداد

مشاوره رایگان روانشناسی به سازمان های طرف قرارداد با مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی اکسیر، اکسیر بزرگترین و مجهز ترین مرکز مشاوره در تهران، ارائه دهنده خدمات مشاوره و روان درمانی، طرف قرارداد با بیمه بانک ها و سازمان ها و ادارات، آماده ارائه هر گونه خدمات رواندرمانی کودک، نوجوان و بزرگسال می باشد. مشاوره رایگان روانشناسی به پرسنل و کارکنان محترم بانک ملی ، مشاوره رایگان روانشناسی پرسنل و کارکنان محترم بانک صادرات ،مشاوره رایگان روانشناسی پرسنل و کارکنان محترم بانک تجارت ، مشاوره رایگان روانشناسی پرسنل و کارکنان محترم بانک ملت ، مشاوره رایگان روانشناسی پرسنل و کارکنان محترم بانک کشاورزی و پرسنل و کارکنان محترم بانک صنعت و معدن می توانند با همراه داشتن دفترچه بیمه، به صورت رایگان از خدمات مرکز مشاوره اکسیر بهرمند شوند

سازمان های طرف قرارداد

بانک تجارت
بانک تجارت
بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
بانک صادرات
بانک صادرات
بانک مرکزی
بانک مرکزی