محققان معتقدند هنگام خواب از طریق مواجهه با حافظه ترس، ترس افراد کاهش می یابد. این یافته می تواند درمان مناسبی برای فوبیا به همراه داشته باشد…

نتایج یک مطالعه 

در مطالعه انجام شده در این زمینه، ۱۵ فرد جوان و سالم به هنگام مشاهده تصویر دو چهره، تحت شوک الکتریکی قرا گرفتند. همزمان در معرض بوی عطری نیز قرار گرفتند. در نتیجه تصویر چهره­ ها و عطر با شوک الکتریکی، تداعی یا به عبارتی شرطی شد.

بوی عطر به هنگام خواب افراد، به عنوان محرک بدون تصویر چهره ­ها و شوک الکتریکی ارائه می­شد. زمانی که فرد بیدار می­شد، تصاویر چهره ­ها به او نشان داده می شد. واکنش­ های ترس افراد، نسبت به زمانی که محرک ­های چهره ­ها و عطر، در بیداری به آن ها ارائه شد بود، کاهش یافته بود…

درمان ترس

به نظر می­رسد مؤلفه شب، عامل مهمی در درمان مواجهه ای فوبیا و اختلال استرس پس از سانحه است. در مواجهه درمانی، بیمار با موضوع یا موقعیت ترس برانگیز، اما بدون خطر، روبرو می شود تا اضطرابش کاهش یابد. درمانگر معمولاً از این روش ­ها به هنگام روز استفاده می­کند…

خاموشی حافظه برای درمان ترس 

ممکن است تجربه تغییرات در پاسخ دهی به ترس در بیماران، در طول خواب و زمانی که به فرایند آگاه نیستند، مفید باشد. در این وضعیت آن­ ها مجبور نیستند با موضوع مورد ترس در بیداری مواجه شوند.

در این مطالعه، حافظه ایجاد شده به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش حافظه مورد نظر خاموش شد. خاموشی حافظه در طول خواب، میتواند برای مبتلایان به PTSD و مصرف کنندگان مواد بسیار مهم باشد. مطالعات آتی نیز باید به دنبال پیشگیری از عود باشند…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب