روانکاوی معتقد است «خودشناسی»، راه حل واقعی برای کاهش دلهره و پریشانی است. روانکاوی وعده آرامش کامل نمی دهد، برای همین می گوید بیایید بپذیریم که پیدا کردن دلیل تنهایی و رنجمان راحت نیست.

نظریه ای اخلاقی

اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به اصطلاحات بسیار عمومی که روانکاوی با آن، تفکرش را توضیح می دهد. در همین حین، شاید برایتان جالب توجه باشد که متوجه شوید برعکس شایعات زیادی که در باره فروید و تکنیک مداوای روانکاوانه اش در فرهنگ عمومی تصور شده است، با نظریه ای روبرو می شوید که ذاتاً اخلاقی است. اخلاقی به این مفهوم که در تمامی دستورات و تکنیک هایش، تلاش می کند انسان را از بند غریزه برهاند.

سیستم دفاعی / Defence Mechanism

ما هر کاری می کنیم تا از مقدار تشویش روحی ما کاسته شود. ما رفتار خودمان و دیگران را مدام به صورتی تعبیر می کنیم که در نهایت تایید و تاکید دوباره ای داشته باشیم، از این که فرد دوست داشتنی هستیم.

ما برای حفاظت از خودمان، دروغ می گوییم، انکار می کنیم و دیگران را مقصر می شناسیم. برای همین تا مادامی که احساس امنیت نکنیم، تا آخرین قطره هوش و حواس و جانمان، نمی گذاریم خدشه ای به وجودمان بخورد…

خودشناسی

روانکاوی معتقد است تنها راه برای پذیرش و شناخت ضعف ها و عقده هایی که در طول تحول شخصیتمان ایجاد شده، این است که «سیستم دفاعی» خودمان را به زمین بگذاریم. برای همین، همه هدف روانکاو، خاموش کردن سیستم دفاع ما است.

پس از اعتماد به روانکاو و به کمک او، می توانیم شجاعانه مسیر «خودشناسی» که توام با رنج و درد است را بپیماییم. وقتی که بدون سپر شدیم، صادقانه با خود روبرو می شویم و آن وقت است که منطق و قدرت تحلیل اتفاقات، به کار ما می آید…

قدرت لذت / THE PLEASURE PRINCIPLE

روانکاوی معتقد است وجود انسانی ما، با قدرت تمام به دنبال کسب لذت است. اما در ضمن تاکید می کند که تلاش برای دستیابی به لذت های آنی، با زندگی اجتماعی ما ما در تضاد است. این کلمه ساخته شده توسط روانکاوان، به ما گوشزد می کند که رشد شخصیت فردی و بهروزی عمومی ما، در گرو تشخیص بین لذتی که همین الان به دست می آوریم و همه ناهنجاری های که ناشی از آن می تواند باشد.

تنبل بودن راحت تر از سخت کوشی است، دیگران را اذیت کردن پذیرفتنی تر از اذیت شدن است. از دید روانکاوی، فرد بزرگسال باید مدام در حال انتخاب و قضاوت بین لذت و راحتی لحظه ای و آرامش و خشنودی دراز مدت باشد. به عبارت دقیق تر «قدرت لذت»، اشاره به جنگ مداوم ما با غرایزمان است…

 

A Short Dictionary of Psychoanalysis

theschooloflife

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب