تاثیر سايكودرام بر کاهش افسردگی معتادانReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Apr 7Rating: 5.0تاثیر سايكودرام بر کاهش افسردگی معتادانامروزه اعتياد، در ميان فراگيرترين بحران های اجتماعی، فرهنگی و سلامت قرار گرفته و موج تخريب كننده آن بر كليه زمينه های اجتماعی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی، روانی و بهداشتی اثر گذاشته است. در این مقاله از اکسیر قصد داریم از تاثیر سايكودرام بر کاهش افسردگی معتادان، برای شما همراهان بگوییم...

امروزه اعتياد، در ميان فراگيرترين بحران های اجتماعی، فرهنگی و سلامت قرار گرفته و موج تخريب كننده آن بر كليه زمينه های اجتماعی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی، روانی و بهداشتی اثر گذاشته است. در این مقاله از اکسیر قصد داریم از تاثیر سايكودرام بر کاهش افسردگی معتادان، برای شما همراهان بگوییم…

عمده اثرات اعتیاد

از جمله اثرات اعتیاد، می توان به مواردی مانند بيماری های جسمانی واگيردار، از قبيل هپاتيت و ايدز، بيماری های روانی مانند اضطراب و افسردگی، مشکلات اجتماعی مانند ازدياد جرايم مرتبط با اعتياد مانند سرقت، قتل، خودسوزی، بيکاری، خشونت خانوادگی، كودک آزاری، همسرآزاری، افزايش آمار طلاق و افت تحصيلی فرزندانی كه والدين معتاد دارند، اشاره نمود.

ترک مواد و عودت به آن 

مسأله ترک مواد مخدر، از جمله مسائلی است كه همواره مورد توجه مسئولين و نيز خود مبتلايان به مصرف مواد و خانواده های آنان بوده است. ترک جسمانی مواد مخدر چندان مشکل نيست؛ مشکل عمده در درمان معتادان، حتی با دوره های پاكی طولانی مدت، ميزان بالای عود آن ها است.

در پژوهشی، ميزان بازگشت به مصرف مواد مخدر را 75 درصد ذكر كرده اند. از سوی ديگر اعتياد به مواد افيونی، بيماری مزمنی است كه در اغلب موارد با يک بيماری روان پزشکی ديگر همراه است.

اعتیاد همراه با اختلالات خلقی؛ از جمله افسردگی

اختلالات خلقی و در صدر آن افسردگی، از جمله شايع ترين اختلالات روانپزشکی همراه با اعتياد است. شيوع اختلال افسردگی اساسی در اين افراد، حدود 50 تا 60 درصد و اختلال افسردگی جزئی، نزديک به 10 درصد است. افسردگی با ايجاد علائمی چون درماندگی، مانعی برای مقابله با ترک اعتياد و بهره گيری از منابع مقابله ای موجود، محسوب می شود.

اين مسأله در حالی مطرح می شود كه نتايج برخی پژوهش ها نشان می دهد، درمان اختلالات خلقی همراه با اعتياد، ممکن است شروع و عود مجدد را كاهش دهد.

گروه درمانی

گروه درمانی، درمان انتخابی برای بسياری از اختلالات روان شناختی است كه دارای مزايايی همچون صرفه جويی در وقت و نيرو، آموزش مهارت های اجتماعی، اصلاح و بهبود روابط بين فردی است. اين مزايا باعث استفاده گسترده از اين روش به عنوان درمان انتخابی برای بيماران وابسته به مواد شده است. از جمله رويکردهای رايج در گروه درمانی، سايكودرام است که توسط مورنو در اوایل دهه 1920پایه گذاری شد.

تاثیر سايكودرام بر کاهش افسردگی معتادان

سايكودرام

سايكودرام يکی از شاخه های هنردرمانی است، كه ديدی متفاوت در حوزه روان درمانی به حساب می آيد. در سايكودرام بيمار نه فقط از راه گفتگو، بلکه با به نمايش درآوردن مشکلات خود، به بازنگری آن ها می پردازد. بيمار در می يابد كه هنگام ارتباط با محيط پيرامون و روابط بين فردی و اجتماعی، بهتر است چگونه عمل كند.

دراين شيوه درمانی، درمانگر نه فقط از طريق گفتگو، بلکه با “عمل و اجرا” و “مشاهده فعالانه” به بررسی و شناخت ساختار شخصيت، ارتباطات بين فردی، تعارضات درونی و مسائل هيجانی بيمار می پردازد و موجبات بينش، رشد شخصيتی و درمان را فراهم می كند.

سايكودرام به طور گسترده در درمان بيماران معتاد، به كار گرفته شده است. مورنو، الکلی ها را با سايکودرام درمان می كرد. تاثير، اين روش درمانی بر جلوگيری از بازگشت به اعتياد، درمان وابستگی به الکل و مواد، همين طور ايجاد نگرش منفی درباره اعتياد و ترک آن و پيشگيري از عود مصرف تاييد گرديده است.

منبع: دهنوی، سعید؛ ایازی نفوتی، مریم؛ باجلان، مهین. (۱۳۹۴). اثربخشی سايكودرام بر کاهش ميزان افسردگی و پيشگيری از عود در مردان وابسته به مواد افيونی. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال نهم. شماره ۳۴.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر