این روزها در همه جای دنیا شاهد بهبود نسبی زندگی مردم هستیم؛ ولی با وجود آنکه درصد بیشتری از مردم به نیازهایی نظیر غذا و مسکن و آموزش دسترسی دارند، از مقدار نگرانی و وسواس افراد کاسته نشده است و بسیاری از افراد با مشکلات روحی، نظیر افسردگی دست به گریبان هستند.

یکی از آخرین تحقیقات در زمینه هدایت و کنترل حافظه در پستانداران، به نتیجه جالبی دست یافته است که شاید جواب گوی بخشی از نگرانی ها و تشویش ها در افرادی باشد که منطقا شاید دلیل مستقیمی برای آن نداشته باشند…

انتقال خاطرات والدین از طریق ژن ها

انتقال خاطرات والدین از طریق ژن ها

یکی از قدیمی ترین و معتبرین دانشکده های تحقیقات علمی امریکا، Emory University، گزارشی را منتشر کرده است که در آن ثابت می کند خاطره و حافظه ناهنجار در والدین و نسل قبل از آن ها، می تواند به صورت ارثی به فرزندان منتقل شود.

به عبارتی دیگر فرزندان نه تنها پس انداز مادی اجداد نزدیک را صاحب می شوند، بلکه خاطرات ناهنجار و صدمات روحی آن ها را نیز می توانند از طریق ژن به ارث ببرند.

آزمایش روی موش

محققین مدرسه پزشکی Emory، در قدم اول موفق شدند تا با تعلیم موش آزمایشگاهی او را از بوی شکوفه آلبالو بترسانند. در مرحله بعد قادر به ثبت مقدار صدمه به ژن های مخصوصی در بدن موش های مزبور شدند. در آزمایشات بعدی که از فرزندان و نوادگان موش های ترسیده صورت گرفته است، شاهد ژن های صدمه دیده اجداد نزدیکشان شدند. با وجود آن که فرزندان موش های نسل قبل، هیچ تجربه مستقیم با درخت و شکوفه آلبالو نداشتند، ولی درست مثل اجدادشان از بوی شکوفه ها دچار وحشت شدند.

بی شک تفاوت های بسیاری بین ساختمان و عملکرد مغز بشر و موش وجود دارد، ولی ثبت این واقعیت که یک حادثه یا خاطره فجیع و نه چندان قدیمی، می تواند در زمانی کوتاه به نسل بعدی سرایت کند، به خودی خود میدان های جدی تر تحقیقات درباره بیماری های مغز و اعصاب و احتمال تصحیح ژن های صدمه دیده را در پیش روی متخصصین قرار خواهد داد.

 

Can your grandparents’ trauma make you more anxious
verywellmind

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب