محققان در مطالعه ای توانستند تفاوت های فیزیکی را در مغز افرادی که به احساسات دیگران پاسخ احساسی نشان می دهند، در مقایسه با مغز افرادی که پاسخ منطقی می دهند، بیابند. دانشمندان دانشگاه موناش استرالیا، در تحقیقی جدید دریافته‌ اند مغز افراد عاطفی ، ساختاری متفاوت از مغز افراد منطقی دارد.

افراد عاطفی ساختار مغزی متفاوتی دارند

روش تحقیق

به گزارش نوروسافاری به نقل از ایسنا و مهر، محققان با بررسی ۱۷۶ شرکت‌ کننده، از آن‌ ها خواستند پرسش نامه‌ هایی را برای ارزیابی میزان همدردیشان با دیگران پر کنند. محققان سپس با استفاده از شیوه‌ ای موسوم به «مورفومتری مبتنی بر وکسل» از مغز این افراد تصویر گرفتند.

این شیوه، نوعی تکنیک تصویربرداری عصبی است که از آمار، برای مقایسه تراکمات ماده خاکستری در بخش‌ های خاصی از مغز استفاده می‌ کند.

این مطالعه به سرپرستی Robert Eres انجام شده و نشان می دهد، انسان ها به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

  1. همدلی احساسی
  2. همدلی شناختی

  – همدلی احساسی:

افرادی که در گروه همدلی احساسی قرار می گیرند، همان افرادی هستند که از دیدن یک صحنه یا فیلم، ناراحت شده و گریه می کنند.

  – همدلی شناختی:

افرادی که در گروه همدلی شناختی قرار می گیرند، همان افراد منطقی هستند که در برابر وقایع مختلف، پاسخ احساسی نشان نمی دهند.

در این مطالعه مشخص شد افرادی که دارای سطوح بالاتر همدردی عاطفی با دیگران هستند، تراکم بالاتر ماده خاکستری را در نزدیک بخش insula مغزشان داشتند. این بخش از مغز، قوی‌ ترین عواطف را تولید می‌ کند و افراد را قادر می‌ سازد به طور عاطفی به موسیقی یا هنر و وضعیت‌ های بدنی مانند گرسنگی واکنش نشان دهند.

همچنین مشخص شد افرادی که همدردی شناختی با دیگران داشتند و منطقی بودند، تراکم خاکستری بالاتری در غشای midcingulate مغزشان داشتند. این بخش از مغز، نواحی از دو نیمکره که اطلاعات اجتماعی را پردازش می‌ کنند و در تصمیم‌ گیری نقش دارند را به یکدیگر متصل می‌ کند.

ثمرات این تحقیق و نتایجش

این نتایج نشان می‌ دهد دو نوع همدردی عاطفی و منطقی با دیگران، از ساختارهای عصبی متفاوتی نشات می‌ گیرند.

محققان مطمئن نیستند چگونه این ساختارهای مختلف مغزی می‌ توانند با گذر زمان تغییر کنند. آن‌ ها امیدوارند در تحقیقات آتی، در این باره اطلاعات بیشتری بدست آورند.

 

جزئیات این پژوهش در مجله Neuroimage ارائه شده است:

Individual differences in local gray matter density are associated with differences in

affective and cognitive empathy

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب