تست آنلاین احساس مثبت به همسرReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Apr 18Rating:

دکتر الیری و همکاران او در دانشگاه های نیویورک، آزمون احساس مثبت به همسر را طراحی کرده اند تا دگرگونی های احساسات مردان و زنان نسبت به همسرانشان را در جریان درمان زوجی، اندازه بگیرند. این آزمون به دلیل اینکه نتایج زوج ها در طول درمان افزایش می یابد، موفقیت آمیز بوده است. چرا که در طول درمان رضایت همسران از یکدیگر افزایش می یابد. بنابراین، می توان گفت که این تست از اعتبار بالایی برخوردار است و می تواند افزایش احساسات مثبت همسران نسبت به یکدیگر را، پس از پایان جلسات درمان زوجی، نشان دهد. همچنین طراحان متوجه شده اند که این آزمون می تواند رضایت کلی همسران از یکدیگر را مثل سایر آزمون های شناخته شده و معتبر در این باره به خوبی نشان دهد.

 احساس مثبت به همسر

در این تست 17 پرسش درباره احساس های گوناگون زن و شوهرها و همچنین نامزدها نسبت به هم آمده است. به هر یک از آن ها با توجه به احساس کلی خود طی چندماه گذشته پاسخ دهید. رتبه یا نمره ای که انتخاب می کنید باید نشان دهنده احساس واقعی شما باشد، نه احساسی که باید نسبت به همسر خود داشته باشید و یا دلتان می خواهد نسبت به او داشته باشید.

پس از پر کردن اطلاعات خواسته شده، بر روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید. لطفا به هر سوال با انتخاب بهترین گزینه ای که نشان دهنده احساس کلی شما در چند ماه گذشته است، پاسخ دهید. برای هر سوال فقط یک نمره انتخاب کنید.