داروی کلونیدین، آرامبخش و کاهش دهنده فشار خون

۱۳۹۹/۷/۲۲ ۱۱:۰۰:۵۱By |داروهای روانپزشکی|

طبقه بندی درمانی کلونیدین  دارو کلونیدین با کاهش یکسری مواد شیمیایی خاص در خون، فشار خون را کاهش می دهد و این امکان را فراهم می کند تا سلول های خون [...]