کاهش اضطراب در محیط کار

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۸:۴۰:۴۸By |مدیریت منابع انسانی|

امروز در دنیایی زندگی می كنیم كه عوامل اقتصادی و پیشرفت های روزافزون فناوری، لحظه به لحظه منجر به تغییر و تحول شرایط شغلی ما می شوند. پذیرفتن هر تغییری [...]