سه کاری که در محل کار خود نباید انجام دهید

2019-12-26T11:05:44+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

"زمان استراحت، زمانی است که شما برای آن وقت ندارید." «سیدنی جی هریس» "یکی از نشانه های نزدیک شدن فروپاشی عصبی، این باور است که کار یک نفر بسیار مهم است." «برتراند راسل» در این مقاله می خواهیم به سه اشتباه رایج در محل کار اشاره کنیم... ۱- متوقف کردن کار نامتعادل این موضوع قطعا یکی [...]