سه کاری که در محل کار خود نباید انجام دهید

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۷:۳۵:۴۴By |مدیریت منابع انسانی|

"زمان استراحت، زمانی است که شما برای آن وقت ندارید." «سیدنی جی هریس» "یکی از نشانه های نزدیک شدن فروپاشی عصبی، این باور است که کار یک نفر بسیار مهم [...]