شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

هيجانات منفی ، کليد بهزيستی روانی

2019-11-20T01:30:21+03:30By |روانشناسی سلامت|

در سال های اخير، تمايل به داشتن تفکر مثبت، به يک فرهنگ تبديل شده است و اين فرهنگ، خود منجر به نوعی احساس گناه يا شرم بخاطر "داشتن تفکر منفی" در بسياری از افراد شده؛ افرادی که در وهله اول، از انواع هيجانات منفی ، همچون خشم و... رنج می برند. هيجانات منفی ، کليد بهزيستی [...]

هدف و کاربرد هیجانات

2019-11-20T14:46:32+03:30By |روانشناسی سلامت|

هیجانات می توانند نقش مهمی در تفکر و رفتار ما بازی کنند. برای درک درست هیجانات، درک سه مولفه ضروری یک هیجان، بسیار مهم است. سه مولفه ضروری یک هیجان هیجانات ما شامل سه مورد زیر می شود: یک مولفه ذهنی (ما چگونه یک هیجان را تجربه می کنیم) یک مولفه فیزیولوژیک (بدن ما چگونه به [...]