ویژگی های افراد عادی و نرمال

2019-12-15T17:54:05+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

در این مقاله از اکسیر قصد داریم به ویژگی های افراد عادی و نرمال بپردازیم؛ با ما همراه باشید...   - بخشندگی و دست و دل بازبودن: فرد نرمال، فقط دریافت‌ كننده محبت نیست و خود نیز به دیگران مهر می‌ ورزد؛ بنابراین فردی كه هم نوعش برایش مهم نیست و روابط عاطفی‌ اش با فرزند، [...]