هیجانات سالم و ناسالم و تفاوت آن ها

2019-11-15T23:52:24+03:30By |روانشناسی سلامت|

حتما این جمله را شنیده اید که احساساتتان را احساس كنید و آن ها را سركوب نكنید. زمانی كه فردی برای رشد و توسعه شخصی خود، وقت و انرژی می گذارد، به این امید است كه از هر نظر سالم و سلامت شود. ولی با این حال بسیار راحت است كه همچنان درگیر الگوهای سركوب و [...]