شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

هوش اجتماعی

2019-09-30T15:38:51+03:30By |خلاقیت و هوش|

هوش اجتماعی چیست ؟ چه کسی را می گوییم که هوش اجتماعی دارد ؟ چه کسی دارای هوش اجتماعی است ؟ فردی که بتواند با الگوی صحیح ، ارتباط سالمی با دیگران برقرارکند و درکنار این ارتباط خصوصیات فردی و اجتماعی مثبت خود را (حسن خلق ، همدردی ، همراهی و....) به مرحله بروز برساند و [...]

هوش اجتماعی و نمونه ای از آن

2019-11-18T22:24:46+03:30By |روانشناسی سلامت|

سه پسر 12 ساله، برای شرکت در کلاس ورزش به سوی زمین فوتبال می روند. دو پسر درشت اندام، در حال مسخره کردن یکی از آن سه نفر، که کمی چاق تر است، پشت سر او راه می روند. یکی از پسرها با صدایی تمسخر آمیز و تحقیر آمیز رو به پسر چاق می گوید: "پس [...]