روایت درمانی، یکی از مکاتب رواشناسی معاصر

۱۳۹۸/۸/۷ ۲۱:۲۱:۲۹By |درمان های روانشناسی|

روایت درمانی (narrative therapy)، یکی از مکاتب معاصر روانشناسی می‌ باشد که در زمینه‌ های مختلف بالینی، مشاوره، روان درمانی و حتی مددکاری اجتماعی نیز کاربرد دارد. این رویکرد از [...]

مقدمه ای بر مکتب انیاگرام

۱۳۹۸/۹/۲۷ ۹:۳۹:۳۲By |روانشناسی و گرایش ها|

تاكيد بیشتر مكاتب و ادیان و فلسفه ها، بر خود شناسی است و فراوان با این عبارت مواجه شده ایم که خودشناسی، خداشناسی است. عجب امر غريبی است كه انسان [...]

Go to Top