منابع آرامش را بشناسید!

2019-11-12T00:24:46+03:30By |روانشناسی سلامت|

منابع آرامش ، به نشانه هایی اشاره دارند که به ما یادآور می شوند تا آرام، متمرکز، پر انرژی و راحت باشیم. ما می توانیم این منابع را با استفاده از اعضای مختلف بدنمان ایجاد کنیم، و طیف وسیعی از کلمات، صداها، تصاویر، افکار و احساسات را به عنوان لنگرگاه استفاده کنیم. مثالی از منابع آرامش، [...]