مغز افراد بیش‌ فعال

۱۳۹۸/۹/۴ ۱۹:۰۵:۳۱By |روانشناسی شناختی|

اختلال بیش‌ فعالی/ کمبود توجه (ADHD) یک اختلال عصبی تکاملی است یعنی در مغز افراد مبتلابه ADHD نقص‌ هایی وجود دارد که بر رشد کودک تأثیر می‌ گذارد. اختلال بیش‌ [...]