تفکر در مقابل آگاهی

2019-09-30T15:22:29+03:30By |خلاقیت و هوش|

تفکر در مقابل آگاهی در این مقاله به مقایسه تفکر در مقابل آگاهی می پردازیم . اغلب ما انسان ها فکر می کنیم که داشتن ذهن قدرتمند به معنای داشتن تعادل روانی است اما این امر فقط یک سوءتفاهم است که برای عموم پیش میاید. در واقع می توان گفت که گاهی ذهن ما تمایل به [...]