همه چیز درباره یوگا

۱۳۹۸/۸/۷ ۱۱:۳۱:۵۵By |درمان های روانشناسی|

یوگا یکى از مکاتب فلسفى عرفانى رایج در هند است که مبتنى بر آداب خویشتن دارى، ورزش بدنى و ذهنى مى باشد. هر یک از مکاتب بنا به روش خود، [...]