همه چیز درباره یوگا

2019-10-29T15:01:55+03:30By |درمان های روانشناسی|

یوگا یکى از مکاتب فلسفى عرفانى رایج در هند است که مبتنى بر آداب خویشتن دارى، ورزش بدنى و ذهنى مى باشد. هر یک از مکاتب بنا به روش خود، تزکیه نفس و اصول اخلاقى را به پیروان خود تعلیم مى دهند... انواع مکاتب این مکاتب فهرست وار عبارتند از:   ١- مکتب «نیایه» به معنى [...]