مغز افرادی که از موسیقی لذت نمی برند

2019-12-02T07:48:20+03:30By |روانشناسی شناختی|

محققین گروه شناخت و پلاستیسیتی مغزی از داشگاه بارسلون، با همکاری محققین دانشگاه مک گیل، تحقیقی انجام داده اند که در آن مکانیسم های مغزی عدم حساسیت به موسیقی و اهمیت موسیقی در روند رشد مغزی و ارتباط بین منطقه شنوایی و احساسات را گوشزد کرده اند. مغز افرادی که از موسیقی لذت نمی برند موسیقی [...]