نظریه پیمانه ای ذهن

۱۳۹۸/۹/۲۴ ۲۱:۰۸:۱۲By |روانشناسی و گرایش ها|

نظریه پیمانه ای ذهن ، ایده ای است که می گوید ذهنِ انسان برخلافِ تصورِ رایج، یک سیستمِ کاملاً یکپارچه نیست؛ بلکه مجموعه ای است از بخش هایی مجزا و [...]