تاثیر روانشناسی ورزش

۱۳۹۸/۹/۳۰ ۲۲:۲۹:۳۴By |روانشناسی ورزش|

تاثیر روانشناسی ورزش به ما می گوید که ورزش فواید روانشناختی، از جمله كاهش افسردگی، كاهش اضطراب، ایجاد محافظی علیه استرس و افزایش اعتماد به نفس و خوب بودن را [...]