امگا 3 و همه چیز درباره آن

۱۳۹۸/۸/۲۴ ۲۲:۲۸:۵۸By |روانشناسی سلامت|

امگا 3، نوعی اسید چرب غیر اشباع است كه در زنجیره اتصالی كربن آن، یک گروه كربوكسیل و چندین پیوند دوگانه وجود دارد. علت نامگذاری آن، قرار گرفتن اولین باند [...]