حقایقی در مورد فلج خواب

2019-11-03T00:24:21+03:30By |روانشناسی خواب|

چه چیزی می تواند ترسناک تر از کابوس باشد؟ فلج خواب (sleep paralysis)، به حالت از ناتوانی در انجام حرکات ارادی، حین خواب اطلاق می شود. فلج خواب یک تجربه دلهره آور و هراس انگیز می باشد. این مشکل، اغلب اوقات هنگام بیدار شدن از خواب و یا در موارد نادر، در لحظه به خواب رفتن [...]