حقایقی در مورد فلج خواب

۱۳۹۸/۸/۱۱ ۲۰:۵۴:۲۱By |روانشناسی خواب|

چه چیزی می تواند ترسناک تر از کابوس باشد؟ فلج خواب (sleep paralysis)، به حالت از ناتوانی در انجام حرکات ارادی، حین خواب اطلاق می شود. فلج خواب یک تجربه [...]