علت شناسی و درمان اختلال میل جنسی در زنان

۱۳۹۸/۷/۲۵ ۱۸:۴۱:۰۹By |آموزش زناشویی|

در ابتدا بهتر است بدانیم كه میل جنسی به چه معناست... تعریف دقیق میل جنسی مرحله میل در چرخه پاسخ جنسی، عبارت است از میل به برقراری رابطه جنسی، خیال [...]