صفر تا صد بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس

۱۳۹۸/۸/۱۹ ۲۰:۴۷:۵۸By |روانشناسی سلامت|

Sclerosis واژه یونانی است كه معادل انگلیسی آن hardening، به معنای سخت شدن است. Multiple به معنای چند و چندین و چندگانه و نشان دهنده آن است كه آسیب ها، [...]