صفر تا صد بیماری مولتیپل اسكلروزیس یا ام اس

2019-11-11T00:17:58+03:30By |روانشناسی سلامت|

Sclerosis واژه یونانی است كه معادل انگلیسی آن hardening، به معنای سخت شدن است. Multiple به معنای چند و چندین و چندگانه و نشان دهنده آن است كه آسیب ها، خصوصیات متعددی دارند و هر دو مفهوم پاتوآناتومیک هستند. در این مقاله از اکسیر به صفر تا صد بیماری مولتیپل اسكلروزیس یا ام اس ، می [...]